Detta är en text som handlar Trädgård, ditt intresse, vårt levebröd

Evonella Garden är beläget i Bergsåker nära centrala Sundsvall.Stora ytor invid Sättnaån med stor parkeringsplats för besökare. Vi bedriver verksamhet avseende försäljning och odling av blommor, träd, buskar, krukor, sten och utsmyckning samt anläggning av grönytor. Odling av sommarplant i 3 st växthus om ca 1100 m2, ett 4:e på drygt 400 m2 stod klart april 2014.Vår personal består mestadels av utbildade trädgårdsmästare samt trädgårdsdesigners. De sista åren har vi haft en kraftig expansion och är i dag en av de ledande handelsträdgårdarna i Sundsvallsområdet.
Våra kunder är både privatpersoner kommun liksom bostadsbolag och andra näringsidkare.