Detta är en text som handlar Gräsmattan

Gräsmattan bör klippas regelbundet för att bevara sin grönska och inte utveckla mossbeväxt. Om man tar för vana att klippa gräset med jämna mellanrum med hänsyn till väder. Men att klippa gräset en gång i vecka är en bra grundregel. En söndagsaktivitet. Gräset ska inte hinna växa för mycket. Om gräset bara växt 1-2 centimeter så fungerar det som bra gödning då man klipper det.