Detta är en text som handlar Budbiltransport Kungsbacka

Välkommen till Onsala Buss & Transport i Kungsbacka- vi sysslar med transporter utav i princip allting och erbjuder transport med våra budbilar till dig som befinner dig i Kungsbacka med omnejd. Vi värnar om miljön och försöker alltid hjälpa till att reducera våra utsläpp så mycket som möjligt när vi utför våra tjänster.

Kungsbacka kommun är den nordligaste kommunen i Hallands län. Den ingår i Storgöteborg och är medlem av Göteborgsregionens kommunalförbund. Centralort är Kungsbacka.

Den 31 december 2014 utgjorde folkmängden i Kungsbacka kommun 78 219 personer. Av dessa så var 5 448 personer (7,0 %) födda i ett annat land än Sverige. I denna tabell har de nordiska länderna samt de 12 länder med flest antal utrikes födda (i hela riket) tagits med. En person som inte kommer från någon av de här 17 länderna har istället av Statistiska centralbyrån förts till den världsdel som deras födelseland tillhör.[8]