Detta är en text som handlar Almlöf Ljungberg Snickeri

Snickeri är en snickares hantverk, som går ut på att bearbeta och sammanfoga arbetsstycken av trä. Man delar upp snickeriarbeten i två olika kategorier. Första kategorin är byggnadssnickeri, det vill säga husbyggnation och annat grövre snickeri, och andra är finsnickeri som innefattar bland annat möbel- och inredningssnickeri.

Verktygen för snickare är många några viktiga är dock de som behövs för att bearbeta träet. De kan handla om olika typer av handverktyg, eldrivna handmaskiner, respektive stationära eldrivna maskiner. Handsågar är också väldigt vanligt då man måste såga både stora och små föremål för att uppnå perfektion.